Rouwkaarten

Als data, plaats(en) en tijd(en) zijn vastgelegd,
kan de rouwkaart worden opgesteld.
Meestal is dat een ‘fysieke’ kaart,
een kaart die iemand letterlijk in handen krijgt.
Tegenwoordig we zien ook de digitale rouwkaart (www.rouwmedia.nl/virtuele-rouwkaart).
Het opstellen van een rouwkaart gaat ook over twee dingen:
Hoe ziet de kaart eruit?
Wat wil je anderen vertellen middels deze kaart

Op een rouwkaart staan in elk geval:
de naam van de overledene,
de namen van degenen die de kaart versturen,
de datum van overlijden en alle gegevens betreffende de uitvaart:
waar en wanneer vindt deze plaats.
Soms staat er een gepaste tekst op de kaart.
Nabestaanden kiezen er ook wel voor twee verschillende kaarten te versturen: De ene kaart als kennisgeving, de andere als uitnodiging.

In overleg met elkaar wordt er een zo persoonlijk mogelijke rouwkaart opgesteld. Na goedkeuring van een proefdruk (PDF of op papier) worden de kaarten geprint.
Rouwzegels en verzendsets nemen we natuurlijk voor u mee.


Ervaring leert dat het nabestaanden helpt een accurate en up-to-date adressenlijst te hebben. Het verdient aanbeveling de adressenlijst jaarlijks nog eens na te lopen.

Bij het opstellen van een rouw- of dankadvertentie in een plaatselijke of landelijke krant kunt u onze hulp inschakelen. Vaak is de tekst van de rouwkaart leidend. We proberen de advertentie in een krant te laten verschijnen nadat de rouwkaarten verstuurd zijn.