Invulling van het laatste afscheid

Na de drukke eerste dagen na het overlijden,
na de laatste zorg,
het maken van alle afspraken,
het opstellen van de rouwkaart en het versturen ervan,
komt er vaak wat meer rust.
Dan is er tijd en ruimte om na te denken
over het invullen van het laatste afscheid, de uitvaartplechtigheid.

Zijn er sprekers en zijn deze gewenst?
Is er muziek? Welke uitvoering? Waar is deze te vinden en hoe spelen we die af? Of is er live-muziek? Zijn er bekenden uit de familie- of vriendenkring die een instrument bespelen of zingen? Of zijn er professionals gewenst, bijvoorbeeld in te huren via: fermatelive.nl
Worden er beelden vertoond? Wie verzorgt deze?
Zijn er verder rituelen die we in willen zetten?
Stap voor stap en elke dag een stukje – samen zetten we de afscheidsplechtigheid in elkaar en werken deze uit in een draaiboek zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.