Over

Laat ik mezelf voorstellen.

Geboren in 1958 begon ik mijn werkzame carrière begin jaren ’90 in het onderwijs. Met veel plezier gaf ik les aan kinderen en volwassenen, was educatief werker in het buurt- en clubhuiswerk (welzijn), gaf Nederlands aan anderstaligen, werkte in het regulier basis- en speciaal voortgezet onderwijs.

Halverwege 2004 liep ik in weekenden en schoolvakanties stage bij een grote landelijke uitvaartorganisatie en kreeg de kans me het uitvaartwerk eigen te maken.

In 2005 startte ik mijn uitvaartbedrijf, dat na vijf jaar opging in Plattel & Van Gils -zorg voor uw uitvaart-. Samen met Caroline van Gils bouwden we Plattel & Van Gils -zorg voor uw uitvaart- verder uit.
Betrokken en nabij verzorgden wij vele uitvaarten in en rond de Alblasserwaard en als onze agenda het toeliet ook (ver) daarbuiten.
Samen met nabestaanden zoekend naar een weg door het vaak onbekende land van afscheid, verdriet en rouw.
‘Wat kunnen wij voor u betekenen?’ was de leidende vraag.
Pratend, overwegend, soms aarzelend zoekend of daadkrachtig en doelgericht. Ruimte voor afscheid, een steuntje in de rug.

Naast het werk in de uitvaartzorg werd ik lid van de examencommissie van de Stivu (Navu.nl/Stivu), toen verbonden aan de opleiding tot uitvaartverzorger (Docendo). Zo ontmoetten onderwijs en uitvaartzorg elkaar weer in mijn dagelijks leven: Mijn ‘oude’ en mijn ‘nieuwe werk’ in balans.
Beide ervaringen deel ik graag met u

Na bijna twintig jaar heb ik mij in goed overleg los gemaakt van Plattel & Van Gils -zorg voor uw uitvaart- en sluit me als freelancer bij hen aan.
Ook andere uitvaartondernemers doen een beroep op mij als het nodig is. Gewoon beschikbaar voor uitvaartzorg, betrokken en nabij,
werk dat je niet loslaat.

Daarnaast leg ik mij met collega Pauline Baijer (paulinebaijer.nl) toe op het begeleiden van startende uitvaartondernemers.