Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Joanne Plattel Uitvaartzorg en -educatie (hier nader -JPU- te noemen) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JPU en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van JPU.
JPU kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
Uw geboortedatum en -plaats

Waarom JPU gegevens nodig heeft
JPU verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien dat is gewenst.
Daarnaast kan JPU uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst tbv het aannemen,
verzorgen en uitvoeren van een uitvaart of met betrekking tot overeengekomen educatieve activiteiten.

Hoe lang JPU gegevens bewaart
JPU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
JPU verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is
voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van JPU worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
JPU gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie over verwijdering sturen naar uitvaart@joanneplattel.nl
JPU zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na dagtekening, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan via het contactformulier contact met ons op of schrijf naar
Joanne Plattel Uitvaartzorg en -educatie
Gendershof 19 – 4175 AN Haaften

KvK-nummer 9010-1928