Afspraken, tijden en plaatsen

Voor het regelen van een uitvaart moeten er veel afspraken gemaakt worden. Spreken we met elkaar over een begrafenis of een crematie?
Voor welke begraafplaats of voor welk crematorium wordt er gekozen?
We hebben zes werkdagen de tijd om de uitvaart vorm te geven.
Meestal kiezen nabestaanden voor een begrafenis of crematie op de vijfde of zesde dag na het overlijden.

Een uitvaart kan uit verschillende onderdelen bestaan:
Soms wordt er gekozen voor een ontmoetings- of condoleancemoment vóór de dag van het laatste afscheid.
Anderen kiezen voor één dag: afscheid, begrafenis of crematie, ontmoeting of condoleance daarna.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het maken van de keuzes die voor u meerwaarde hebben.

Samen met u leggen we plaatsen en tijden vast binnen de gegeven mogelijkheden.