Laatste zorg en opbaring

Iemand die overleden is, krijgt na zijn of haar dood nog de laatste zorg:
iemand wordt gewassen en gekleed.
Voor deze laatste zorg werken wij samen met de collega’s van
Funeral Assist funeralassist.nl en
van Curam Uitvaartsuport curamuitvaartsupport.nl
Wij vinden dat je moet doen waar je goed in bent:
De medewerkers van deze organisaties zijn goed opgeleid
en brengen meerwaarde mee in de laatste zorg voor de overledene,
maar daarmee ook in hun zorg voor nabestaanden.

Na de laatste zorg wordt iemand opgebaard.
In overleg met nabestaanden wordt afgesproken waar de plaats van opbaring zal zijn. Vaak is dat thuis, maar soms ook elders in een uitvaartcentrum, bij een crematorium of begraafplaats of in een kerkelijk centrum.

Voor de opbaring wordt vaak een kist gekozen.
In samenwerking met Plattel en Van Gils – zorg voor uw uitvaart,
verwijs ik u naar: www.plattelvangils.nl/kisten
Voor een opbaring thuis zorgen wij voor alle benodigdheden.